Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

W tym miejscu znajdziesz najciekawsze informacje dotyczące serwisu edutesty.pl oraz z innych partnerskich stron.

Definiowanie parametrów testu

2009-09-15 15:38:49

Aby dodać własny test, musisz mieć swoje konto w serwisie edurodzina.pl.

Po zalogowaniu się do serwisu edutesty.pl kliknij Dodaj test bądź Dodaj własny test. Na ekranie pojawi się formularz parametrów testu. Wprowadź bądź wybierz kolejno:

1. Nazwę testu 2. Kliknij dział i wybierz odpowiednią kategorię 3. Zaznacz opcje czasu: na cały test bądź na każde pytanie 4. Wprowadź czas testu, np. 00 45 00 – 0 godzin, 45 minut, 0 sekund 5. Podaj próg zdawalności, np. 75 – czyli test zostanie zaliczony po uzyskaniu 75% poprawnych odpowiedzi 6. Jeśli chcesz wprowadzić progi zdawalności, czyli np. 10% - ocena NDST, 20% - ocena DOP itd. wybierz przycisk Zdefiniuj próg. Definiowanie własnego progu polega na wprowadzeniu odpowiednich przedziałów określonych w procentach i przypisywaniu im nazw. Dodawanie kolejnych progów jest możliwe za pomocą przycisku Dodaj próg. 7. Następnie możesz zabezpieczyć test hasłem, wtedy będzie on dostępny tylko dla osób znających to hasło. Taka sytuacja może nastąpić wtedy, kiedy chcesz przeznaczyć swój test np. tylko dla uczniów swojej klasy. Każdy, kto będzie chciał uruchomić taki zabezpieczony test, będzie poproszony o wpisanie hasła. 8. Ostatnią czynnością jest wprowadzenie krótkiego opisu testu. Opis może się przydać podczas wyszukiwania testów przez użytkowników. 9. Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów kliknij Dodaj test. 10. Po dodaniu testu będzie możliwa jego edycja, czyli wprowadzanie pytań i odpowiedzi. 11. W każdej chwili jest możliwa zmiana parametrów testu. W tym celu należy kliknąć link Profil (prawa, górna część strony) i na liście swoich testów kliknąć Edytuj test.Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc