Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

W tym miejscu znajdziesz najciekawsze informacje dotyczące serwisu edutesty.pl oraz z innych partnerskich stron.

Wprowadzanie pytań i odpowiedzi

2009-09-15 15:40:35

Pierwszą czynnością po kliknięciu Dodaj nowe pytanie będzie zaznaczenie opcji typu odpowiedzi:

* jednokrotnego wyboru – spośród wielu odpowiedzi tylko jedna będzie poprawna * wielokrotnego wyboru – spośród wielu odpowiedzi kilka będzie poprawnych * porównania z wzorcem – na pytanie trzeba odpowiedzieć wpisując wyraz bądź frazę, która będzie porównana z wpisanym przez ciebie wyrazem bądź frazą. Ostatnie rozwiązanie może być np. stosowane w dyktandach z gramatyki, kiedy np. uczeń wprowadza tekst odsłuchany z pliku audio lub usłyszany od nauczyciela na lekcji 1. Po wyborze typu odpowiedzi wpisz pytanie i w kolejnych polach pod spodem kolejne odpowiedzi. Jeśli odpowiedzi jest więcej niż dostępnych pól, kliknij Dodaj nową odpowiedź. 2. Po wpisaniu różnych odpowiedzi zaznacz tę, która jest właściwa klikając Ustaw jako prawidłową.Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc